Oznámení obchodním partnerům

Vážení obchodní partneři, po převedení kalibrační laboratoře SENSORIKA do společnosti TTS (od počátku roku 2019) a následném úspěšném provozu kalibrační laboratoře TTS, bylo na základě dohody jednatelů společností SENSORIKA a TTS rozhodnuto o trvalém převedení kalibračních a re-kalibračních činností ze společnosti SENSORIKA do společnosti TTS a to od 1. září 2020. Jedná se tedy o … Číst dál Oznámení obchodním partnerům

Spolupráce společností SENSORIKA a TTS

Vážení obchodní partneři, sdělujeme Vám, že počátkem roku 2019 se dohodli jednatelé společností SENSORIKA a TTS na vzájemné užší podpoře při výzkumu, vývoji a technologii výroby tenkovrstvých struktur využitelných při vývoji a konstrukci přístrojů pro měření vlhkosti technických a medicinálních plynů a atmosfér. Vlastní spolupráce však již začala počátkem roku 1997 přenesením patentu na vytváření … Číst dál Spolupráce společností SENSORIKA a TTS

Článek v časopise Automa 4/2017 – Příklady úloh měření vlhkosti plynů (část 4)

Ve třetí části příkladů (Automa, 2012, č. 12, str. 38 až 40) byly uvedeny další, více méně běžné úlohy měření vlhkosti plynů v průmyslové praxi. Nyní seriál pokračuje uvedením velmi specifické úlohy s cílem ulehčit možným uživatelům zavedení tohoto měření vlhkosti do praxe. Jde o měření vnitřní vlhkosti při výrobě trubek a chladičů pro klimatizační jednotky v automobilovém průmyslu, … Číst dál Článek v časopise Automa 4/2017 – Příklady úloh měření vlhkosti plynů (část 4)

Článek v časopise Automa 10/2015

V časopise Automa 5/2015 vyšel tento článek o měření vlhkosti bioplynu. Úloha měřit vlhkost bioplynu je jednoduchá jen zdánlivě. Jelikož v praxi jde většinou o surový bioplyn, který obsahuje značné množství vodní páry a sulfonů, nastávají při návrhu zařízení pro měření vlhkosti problémy. Chcete vědět jaké? Více se dočtete v našem článku…

Článek v časopise Automa 3/2013

V časopise Automa 3/2013 vyšel tento článek o vývoji oxidových senzorů vlhkosti. V oboru vývoje senzorů vlhkosti na bázi oxidových dielektrik jsou v současné době zlepšovány jejich vlastnosti. Jejich technický vývoj se ubírá směrem ke zvýšení tepelné a chemické odolnosti. Současně se zkracuje doba odezvy, tj. zrychlují se sorpce a desorpce, a rovněž se zvyšuje citlivost. Úplně nejstarší … Číst dál Článek v časopise Automa 3/2013