Kdo jsme

Vážení zákazníci, 

představujeme Vám  společnost SENSORIKA s.r.o. zaměřenou na  vývoj a  výrobu  přístrojů pro měření vlhkosti a teploty technických plynů a prostředí v technologických procesech sušení a zvlhčování. 

Sensory 

Základem našich výrobků jsou kvalitní kapacitní sensory vlhkosti průmyslové jakosti jak s polymerním tak s oxidovým dielektrikem a platinové odporové sensory teploty . To nám umožňuje vyrábět měřicí sondy pro měření základních hygrometrických veličin t.j. relativní vlhkosti a teploty, případně specializované měřicí sondy pro rosný bod, měrnou vlhkost a absolutní vlhkost s nejrůznějším aplikačním zaměřením. 

Měřicí sondy 

Pro kvalitní měření jsou používány v našich měřicích sondách unikátní oxidové impedanční sensory teploty rosného bodu/bodu ojínění , kvalitní polymerní kapacitní sensory relativní vlhkosti a  odporové sensory teploty Pt 10 000 třídy přesnosti A dle DIN. 

Krytky sensorů sondy lze alternativně volit mezi uzavřenými ze sintrované antikorozní oceli, nebo plastovými z PA s PE síťkou s malou tepelnou a vlhkostní kapacitou.  

Tlaková základna sond rosného bodu je vyrobena z antikorozní oceli. Trubky atmosférických sond jsou standardně z teplotně odolného polypropylenu HOSTALEN nebo z antikorozní oceli. Změny kapacity sensoru vlhkosti a změny odporu sensoru teploty jsou převedeny přímo v sondě hybridním integrovaným převodníkem na změnu periody výstupního frekvenčního signálu sondy. 

Elektronika převodníků, hygrometrů a analysátorů vlhkosti 

Výstupní frekvenční signál měřicí sondy je zpracován  podle programu mikroprocesorovou elektronikou na signály pro datovou komunikaci (RS 485/RS 232C) a případně dále na signály analogové v obvyklých formátech 0/4…20mA nebo 0…5/10V odpovídající měřeným hygrometrickým veličinám.  

Další požadované hygrometrické veličiny např. teplota rosného bodu nebo směšovací poměr, případně absolutní vlhkost jsou pak u sond s polymerními kapacitními sensory vypočítávány na základě měření relativní vlhkosti a teploty. U měřicích sond s oxidovými impedančními sensory se však jedná o přímé měření parciálního tlaku vodní páry interpretovaného např. jako teplota rosného bodu.  

Použitá mikroprocesorová elektronika dává možnost přizpůsobit se specifickým požadavkům  

zákazníka a to pouze změnou svého programu. Samozřejmostí převodníků vlhkosti a teploty HUMISTARÔ řady A, H a S je galvanické oddělení výstupních signálů od vnějšího napájecího napětí.  

To umožňuje eliminovat  v praxi potíže se zemními smyčkami a průmyslovým rušením. 

Převodníky, hygrometry a analysátory vlhkosti produkují aktivní výstupní signály.  

Napájení inteligentních převodníků je buď 12 ÷ 36V DC nebo 24V AC případně 230V AC.  

Hygrometry a analysátory vlhkosti jsou napájeny ze sítě 230V AC nebo z vnitřní baterie 12V. 

Kalibrace 

Kalibrace začíná nastavením teploty. Měřicí sondy spolu s návaznou převodní elektronikou jsou   nastaveny pro max.odchylku ± 0,3°C od kalibračního normálu pro body 0°C a 100°C. 

Kalibrace relativní vlhkosti [RH] je prováděna za pomoci generátoru vlhkosti a etalonového hygrometru a to u převodníků řady H ve čtyřech bodech  11; 33; 75 a 90% RH a u převodníků řady A a S v jedenapadesáti bodech vlhkostního rozsahu.  Maximální kalibrační odchylka je ± 1% RH u řady S a A nebo ± 2% RH u řady H v  intervalu 10 až 80%RH.  

Kalibrace teploty rosného bodu [DP] je prováděna za pomoci generátoru vlhkosti a etalonového hygrometru a to u převodníků řady S a hygrometrů HG v jedenapadesáti bodech vlhkostního rozsahu.  Max.kalibrační odchylka je ± 1°C DP v intervalu -60 až +10°C DP a s max. odchylkou do ± 2°C DP v intervalu –80 až +40°C DP.  

Garance preciznosti kalibrace vlhkosti je dána v kalibrační laboratoři TTS s.r.o. certifikovanými kalibračními zařízeními navázanými na britský (National physical laboratory, London) a americký národní standard vlhkosti (National institute for standards & technology, Washington D.C.) a dále mezilaboratorním srovnáváním měřicích etalonů vlhkosti mezi kalibrační laboratoří TTS a Českým metrologickým institutem v Brně. 

Měřicí rozsahy sensorového systému HUMISTAR 

Standardními měřicími rozsahy u přístrojů s polymerními sensory rel.vlhkosti jsou rel.vlhkost  

0 ÷ 100%, teplota v intervalu 40 až 180K (např. –20 ÷ +60°C) a rosný bod –40 ÷ +60°C DP. 

Dalšími hygrometrickými veličinami mohou být např. směšovací poměr v intervalu 0 ÷ 200g/kg  

(např. 0 ÷ 20g/kg) nebo absolutní vlhkost v intervalu 0 ÷ 200g/m3 (např. 0 ÷ 32g/m3). 

Vlhkoměrné přístroje nahrazující elektronicky „klasické“ psychrometry měří „suchou“ teplotu v rozmezí 0 ÷ +100°C a „vlhkou“ teplotu v rozmezí 0 ÷ +80°C. 

Hygrometry suchých až vlhkých plynů mají standardní měřicí rozsah –80 ÷ +20°C DP. Analysátory vlhkosti suchých a ultrasuchých plynů pak  měřicí rozsah vlhkosti –100 ÷ +20°C DP a 0 ÷ 1000ppmV

Aplikační možnosti sensorového systému HUMISTAR 

Aplikačními přednostmi sensorů použitých v systému HUMISTAR jsou jejich vlastnosti : 

  • odolnost proti kondensované vodě  
  • dlouhodobá časová stabilita 
  • teplotně-vlhkostní odolnost 
  • chemická odolnost 
  • přesnost 
  • robustnost  
  • radiační odolnost 
  • provozní spolehlivost 

To předurčuje systém HUMISTAR k precisním procesním aplikacím v sušících a zvlhčovacích procesech. 

Jsme Vám plně k disposici při řešení problematiky měření vlhkosti a teploty vašeho procesu.  

Přejeme Vám hodně užitku při nasazení sensorového systému HUMISTARÔ do praxe.  

Bližší informace o sensorovém systému HUMISTARÔ naleznete na našich webových stránkách 

www.sensorika.cz včetně aktuálního ceníku.