Spolupráce společností SENSORIKA a TTS

Vážení obchodní partneři,

sdělujeme Vám, že počátkem roku 2019 se dohodli jednatelé společností SENSORIKA a TTS na vzájemné užší podpoře při výzkumu, vývoji a technologii výroby tenkovrstvých struktur využitelných při vývoji a konstrukci přístrojů pro měření vlhkosti technických a medicinálních plynů a atmosfér. Vlastní spolupráce však již začala počátkem roku 1997 přenesením patentu na vytváření struktur citlivých na změnu koncentrace vodní páry v plynu do společnosti TTS.

Vyvinuté tenkovrstvé sensory vlhkosti s oxidovým dielektrikem Al2O3 technologie HAL jsou základem řady přístrojů pro měření stopové vlhkosti sensorového systému HUMISTAR společnosti SENSORIKA.

Sensory technologie HAL jsou jedněmi z nejcitlivějších sensorů svého druhu na světě. Jsou schopné detekovat stopovou vlhkost až do -100 °C rosného bodu což představuje koncentraci cca 10 molekul vodní páry vztažené k jedné miliardě molekul měřeného plynu. V sensorovém systému HUMISTAR jsou pak ještě doplněny vysoce kvalitními kapacitními polymerními sensory relativní vlhkosti a tenkovrstvými platinovými sensory teploty.

Společně jsou tyto sensory aplikovány v robustních měřicích přístrojích používaných pro sledování vlhkosti a teploty v celé řadě odvětví – od potravinářství, výrobu technických a medicinálních plynů, metalurgii, chemické technologie až po letectví.
Pravidelná re-kalibrace a profesionální údržba přístrojů HUMISTAR je poskytována kalibrační laboratoří TTS ve spolupráci se společností SENSORIKA. Přesnost kalibrace je garantována certifikovanými kalibračními přístroji navázanými na britské (NPL) a americké (NIST) národní standardy vlhkosti plynů.
Za SENSORIKA s.r.o.
Ing. Miloš Klasna, CSc

Za TTS s.r.o.
Ing. Lenka Mikuličková