O nás

Vývoj a výroba přístrojů pro měření vlhkosti a teploty plynů a kapalin v technologických procesech sušení a zvlhčování

Vážení zákazníci, představujeme Vám  společnost SENSORIKA s.r.o. zaměřenou na  vývoj a  výrobu přístrojů pro měření vlhkosti a teploty plynů a kapalin v technologických procesech sušení a zvlhčování.

Vývojově-výrobní společnost SENSORIKA s.r.o. je aktivní především v oboru měření vlhkosti a teploty plynů. Její sensorový systém s obchodním názvem HUMISTAR je předmětem neustálého vývoje, jenž započal v roce 1991. Vývoj prvků systému HUMISTAR je přímo ovlivňován požadavky odborníků z praxe zabývajících se měřením a regulací technologických procesů. Tím vznikají nové a zajímavé výrobky jejichž technické a aplikační možnosti se neustále rozšiřují.

Sensory

Základem našich výrobků jsou kvalitní kapacitní sensory vlhkosti průmyslové jakosti s polymerním a oxidovým dielektrikem a platinové odporové sensory teploty . To nám umožňuje vyrábět měřicí sondy pro měření základních hygrometrických veličin t.j. relativní vlhkosti a teploty, případně specializované měřicí sondy pro rosný bod, měrnou vlhkost a absolutní vlhkost s nejrůznějším aplikačním zaměřením.

Měřicí sondy

Pro kvalitní měření jsou používány v našich měřicích sondách kvalitní polymerní kapacitní sensory relativní vlhkosti a unikátní oxidové impedanční sensory teploty rosného bodu/bodu ojínění a odporové sensory teploty Pt 10 000 třídy přesnosti A dle DIN. Krytky sensorů sondy lze alternativně volit mezi trubkovými z antikorozní oceli se síťkou , uzavřenými ze sintrované bronzi nebo duralovými se síťkou s malou tepelnou a vlhkostní kapacitou.

Tlaková základna sond rosného bodu je vyrobena z antikorozní oceli. Trubky atmosférických sond jsou standardně z teplotně odolného polypropylenu HOSTALEN nebo z antikorozní oceli. Změny kapacity sensoru vlhkosti a změny odporu sensoru teploty jsou převedeny přímo v sondě hybridním integrovaným převodníkem na změnu periody výstupního frekvenčního signálu sondy.

Elektronika převodníků, hygrometrů a analysátorů vlhkosti

Výstupní signál měřicí sondy je zpracován  podle programu mikroprocesorovou elektronikou na signály pro datovou komunikaci (RS 485/RS 232C) a případně dále na signály analogové v obvyklých formátech 0/4…20mA nebo 0…5/10V odpovídající měřeným hygrometrickým veličinám.

Další požadované hygrometrické veličiny např. teplota rosného bodu nebo měrná vlhkost, případně absolutní vlhkost jsou pak u sond s polymerními kapacitními sensory vypočítávány na základě měření relativní vlhkosti a teploty. U měřicích sond s oxidovými impedančními sensory se však jedná o přímé měření parciálního tlaku vodní páry interpretovaného např. jako teplota rosného bodu.

Použitá mikroprocesorová elektronika dává možnost přizpůsobit se specifickým požadavkům zákazníka a to pouze změnou svého programu. Samozřejmostí převodníků vlhkosti a teploty HUMISTAR řady A, H a S je galvanické oddělení výstupních signálů od vnějšího napájecího napětí.

To umožňuje eliminovat  v praxi potíže se zemními smyčkami a průmyslovým rušením. Převodníky, hygrometry a analysátory vlhkosti produkují aktivní výstupní signály. Napájení inteligentních převodníků je buď 9 ÷ 40V DC nebo 24V AC případně 230V AC. Hygrometry a analysátory vlhkosti jsou napájeny ze sítě 230V AC nebo z vnitřní baterie 12V. Elektronika převodníků řady A, H a S má krytí elektroniky IP 65.

Kalibrace

Kalibrace začíná nastavením teploty. Měřicí sondy spolu s návaznou převodní elektronikou jsou nastaveny pro max.odchylku ± 0,3°C od kalibračního normálu pro body 0°C a 100°C.

Kalibrace relativní vlhkosti [RH] je prováděna za pomoci generátoru vlhkosti a etalonového hygrometru a to u převodníků řady H ve čtyřech bodech  11; 33; 75 a 90% RH a u převodníků řady A a S v jedenapadesáti bodech vlhkostního rozsahu.  Max.kalibrační odchylka je ± 1% RH u řady S a A nebo ± 2% RH u řady H v  intervalu 10 až 80%RH.

Kalibrace teploty rosného bodu [DP] je prováděna za pomoci generátoru vlhkosti a etalonového hygrometru a to u převodníků řady S a hygrometrů HG v jedenapadesáti bodech vlhkostního rozsahu.  Max.kalibrační odchylka je ± 1°C DP v intervalu -60 až +10°C DP a s max. odchylkou do ± 2°C DP v intervalu –80 až +40°C DP.

Garance preciznosti kalibrace vlhkosti je dána našimi certifikovanými kalibračními zařízeními navázanými na britský (National physical laboratory, London) a americký národní standard vlhkosti (National institute for standards & technology, Washington D.C.) a dále mezilaboratorním srovnáváním měřicích etalonů vlhkosti mezi naší kalibrační laboratoří a Českým metrologickým institutem.

Měřicí rozsahy sensorového systému HUMISTAR

Standardními měřicími rozsahy u přístrojů s polymerními sensory rel.vlhkosti jsou rel.vlhkost 0 ÷ 100%, teplota v intervalech 40 až 180°C (např. –20 ÷ +60°C) a rosný bod –40 ÷ +60°C DP. Dalšími hygrometrickými veličinami mohou být např. měrná vlhkost v intervalu 0 ÷ 200g/kg (např. 0 ÷ 20g/kg) nebo absolutní vlhkost 0 ÷ 200g/m3 (např. 0 ÷ 32g/m3).

Novinkou v nabídce jsou přístroje nahrazující klasické psychrometry. U nich se jedná o měření „suché“ teploty v rozmezí 0 ÷ +100°C a „vlhké“ teploty v rozmezí 0 ÷ +80°C. U hygrometrů suchých až vlhkých plynů je standardním měřicím rozsahem –80 ÷ +20°C rosného bodu. Analysátory vlhkosti suchých a ultrasuchých plynů mají měřicí rozsah vlhkosti –100 ÷ 0°C DP.

Aplikační možnosti sensorového systému HUMISTAR

Aplikačními přednostmi sensorů použitých v systému HUMISTAR jsou jejich vlastnosti :

–          odolnost proti kondensované vodě
–          dlouhodobá časová stabilita
–          teplotně-vlhkostní odolnost
–          chemická odolnost
–          přesnost
–          robustnost
–          radiační odolnost
–          provozní spolehlivost

To předurčuje systém HUMISTAR k precisním procesním aplikacím v sušících a zvlhčovacích procesech.

Jsme Vám plně k disposici při řešení problematiky měření vlhkosti a teploty vašeho procesu. Přejeme Vám hodně užitku při nasazení sensorového systému HUMISTAR do praxe.


For info about our company in English, please press the button.