Řízené usměrňovače pro katodickou ochranu

 

Řízené usměrňovače řady CR (Controlled rectifier) vyvinuté, zkonstruované a vyráběné ve společnosti SENSORIKA jsou zařízení určená k aktivní katodické ochraně kovových předmětů uložených v zemi a ve vodě před korozí způsobenou vlivem bludných proudů stejnosměrné trakce ev. zavlečenými potenciály.

Jedná se například o plynovody, ropovody, vodovody a jiné produktovody, případně jiná zařízení.

Řízený usměrňovač ve spojení s dalšími projekčními komponenty tvoří
stanici katodické ochrany úložných zařízení.

Řízené usměrňovače řady CR jsou jednoduché a kompaktní konstrukce. Moderní konstrukční a regulační prvky zajišťují jejich vysokou spolehlivost a účinnost včetně nenáročné údržby.

Řízené usměrňovače řady CR jsou vybaveny přepěťovou ochranou 3. stupně před účinky indukovaných přepětí způsobených atmosférickými výboji a jsou vybaveny účinným odrušením. Jsou zkratuvzdorné a mají tepelnou ochranu proti vnitřnímu přehřátí.

Mechanická konstrukce skříně umožňuje snadný přístup k jednotlivým dílům a částem usměrňovače. Řídící elektronika – regulátor tvoří s ovládacím panelem jeden konstrukční celek, který umožňuje jeho snadnou výměnu i v terénu.

Režim provozu MAN (ruční nastavení výstupního napětí a proudu) nebo AUT (regulace ochranného potenciálu na konstantní hodnotu s omezením výstupního proudu na zvolených hodnotách) umožňuje přepínač režimu usměrňovače na ovládacím panelu. V automatickém režimu spolupracuje regulátor usměrňovače katodické ochrany s referentní elektrodou Cu/CuSO4.

Usměrňovače a měniče mohou být vybaveny vyvedením napěťových signálů (výstupní proud, výstupní napětí a ochranný potenciál) spolu se vstupem dálkového nastavení žádané hodnoty potenciálu do konektoru pro připojení telemetrického zařízení dálkového přenosu dat.

Řízené usměrňovače pro anodickou ochranu

Řízené usměrňovače řady CR jsou zařízení určená speciálně k aktivní anodické ochraně kovových technologických zařízení před vnitřní korozí způsobenou vlivem náplně agresivního elektrolytu .
Jedná se například o technologická zařízení chemického průmyslu (chladiče, skladovací nádrže a reaktory obsahující kyseliny nebo louhy). Řízený usměrňovač ve spojení s dalšími projekčními komponenty tvoří zařízení anodické ochrany technologických zařízení.

Tyto usměrňovače vycházejí z konstrukčního řešení usměrňovačů pro katodickou ochranu.
Avšak vzhledem k principielnímu rozdílu vytváření pasivační vrstvy a měření ochranného potenciálu v daných technologických zařízeních obsahujících kyseliny nebo louhy je zde použit rozdílný typ regulátoru, který spolupracuje buď s referentní elektrodou na bázi MSO pro anodickou ochranu proti kyselině nebo AgO pro anodickou ochranu proti louhu.

Specielní typ usměrňovače byl vyvinut pro ochranu van niklovacích lázní.

Usměrňovače a měniče řady CR společnosti SENSORIKA jsou vyráběny ve výkonové řadě od 150W do 2000W. Jejich vývoj a první nasazení v praxi má počátek v roce 1968. Od té doby prochází vývoj a výroba těchto usměrňovačů a měničů mnohými inovacemi jak obvodovými, tak i konstrukčními.
Prodej a servis těchto zařízení provádí společnost SENSORIKA.

Katalog CR 2720-0, CR 2730-0 až 6315-0
Katalog CR 5040-0 a CR 6330-0
Katalog CR 2406-2X
Katalog CR 2410, 4806, 2420, 4015-2B a C
Katalog CR 2405-1N
Katalog CR 2720-0K, CR 2730-0K
Katalog CR 2720-0Z, CR 2730-0Z
Katalog MD 455